ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซิสเต็ม  

ข้อคำนึงที่คุณไม่เคยรู้ก่อนตัดสินซื้อระบบติดตามยานพาหนะ

นอกจากการพิจารณาในเรื่องของราคา และคุณสมบัติของสินค้าตามที่พนักงานขายบอกแล้ว สิ่งที่เราต้องรู้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา มีดังนี้

1. บริษัทผู้ผลิตสินค้า
 • มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
 • มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการที่จะพัฒนาทั้งในส่วนของ Hardware และSoftware เป็นของตัวเอง สามารถพัฒนาให้ตรงกับความต้องการการใช้งานของลูกค้าและ สามารถที่จะดูแลลูกค้าได้ตลอดอายุการใช้งาน
 • มีการUpdate แผนที่ใหม่ๆให้ลูกค้าทุกๆ 3 – 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของลูกค้าจะได้ใช้แผนที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ
2. การบริการหลังการขาย
 • การดูแลข้อมูลของลูกค้า (Data Center) แบบเต็มรูปแบบ ได้แก่ มี Internet Line Backup
  • มี Double- Duo Hard disk ซึ่งจะทำการ Backup ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
  • มีการควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง Server
 • ระบบสำรองไฟที่สามารถ Backup กรณีไฟฟ้าดับ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบสามารถทำการShut down ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ระบบและข้อมูลของลูกค้าไม่ได้รับความเสียหาย
 • มีเจ้าหน้าที่ Standby เพื่อแก้ไข กรณีฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะข้อมูลของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
 • มีทีมงานในการติดตั้งและซ่อมบำรุงที่มีความเชี่ยวชาญ
3. มีการจับมือกับผู้ให้บริการสัญญาณ GPRS
 • มีพื้นที่ของการให้บริการของสัญญาณ GPRS ครอบคลุมทั่วประเทศ
 • ได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ช่องสัญญาณ GPRS เฉพาะให้กับผู้ใช้บริการระบบติดตามยานพาหนะ แยกจากผู้ใช้ทั่วๆไป เพื่อป้องกัน การเกิด Traffic กรณีมีการใช้ มีผู้ใช้สัญญาณ GPRS กันหนาแน่น

Forth Google Search