หนึ่งในกลุ่ม บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด ดำเนินธุรกิจขาย และให้บริการ อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ภายใต้ชื่อ ADTRAX และ ADSOFT โดยมุ่งเน้นการตลาด การวิจัย และพัฒนาอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย และสามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก บริษัท กำลังขยายกิจการ และ ต้องการผู้ร่วมงาน ในตำแหน่งต่อไปนี้
 
»
System Administrator
 
»
Sales Representative (ประจำภาคใต้)
 
»
Project Sales Engineer
 
»
Sales Representative
 
»
Tele-Marketing
 
»
ช่างเทคนิคบริการ
 
»
Hardware Engineer
 
»
Software Developer
 
»
Operation Admin
 
»
Marketing Engineer
 
»
Distributive Sales Executive
 
»
Junior Accountant
 
 
ช่างเทคนิคบริการ 2 อัตรา
วันที่ : 13/01/2015
คุณสมบัติ :

+ เพศชาย อายุ 20-29 ปี
+ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์,ไฟฟ้า
+ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
+ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
+ มีใบขับขี่ / มอเตอร์ไซด์ / รถยนต์
+ สามารถลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
ลักษณะงาน:

+ ตรวจสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์
+ ซ่อมแซม แก้ไข ผลิตภัณฑ์ หน้างาน
+ ถอดอุปกรณ์
+ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
วันและเวลาทำงาน :

+ วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
 
อัตราเงินเดือน :

+ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
 
สวัสดิการ :

+ ประกันสังคม
+ ยูนิฟอร์ม
+ โบนัสประจำปี
+ ค่ารักษาพยาบาลตามวงเงิน
+ ประกันอุบัติเหตุ
+ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
+ เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตรเสียชีวิต
+ เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเสียชีวิต
 
Pls send your C.V. to E-Mail:
yaowarat.r@forthtrack.co.th.
 
Or call: 0-0615-0808 Ext. 405
Contact person: MissYaowarat Ritthaprom
 
You can visit our website : www.forthtrack.co.th
 
Application Form
Operation Admin 2 ตำแหน่ง
วันที่ : 17/08/2015
คุณสมบัติ :

+ เพศหญิง
+ ปริญญาตรี ทุกสาขา
+ อายุ 22-29 ปี
+ ประสบการณ์ 0 ปี
+ สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word,Excel, internet ได้
+ มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ
ลักษณะงาน :

+ บริหาร และจัดการระบบซิมการ์ด
+ ประสานงานภายใน และ ภายนอกองค์กร
+ ทำรายงานสรุป
 
วันและเวลาทำงาน :

+ วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
 
อัตราเงินเดือน :

+ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
 
สวัสดิการ :

+ ประกันสังคม
+ ยูนิฟอร์ม
+ ค่ารักษาพยาบาลตามวงเงิน
+ ประกันอุบัติเหตุ
+ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
+ โบนัสประจำปี
+ เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตรเสียชีวิต
+ เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเสียชีวิต
 
Pls send your C.V. to E-Mail:
yaowarat.r@forthtrack.co.th.
 
Or call: 0-0615-0808 Ext. 405
Contact person: MissYaowarat Ritthaprom
 
You can visit our website : www.forthtrack.co.th
 
Application Form
Tele-Marketing ไม่จำกัดจำนวน
วันที่ : 03/04/2015
คุณสมบัติ :

+ เพศหญิง/ชาย
+ ไม่จำกัดวุฒิ
+ อายุ 22-35 ปี
+ ประสบการณ์ 1 ปี
+ สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word,Excel, internet ได้
+ รักงานด้านการติดต่อสื่อสาร มีไหวพริบและทักษะด้านการสื่อสาร
+ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน มีวินัยและความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน :

+ ติดต่อแนะนำสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ตามที่ได้รับมอบหมาย แนะนำและให้ความรู้เรื่องสินค้า และโปรโมชั่น
+ นัดหมายกลุ่มลูกค้าที่สนใจให้พนักงานขายเข้าไปเสนอขายสินค้า
+ บริหารงานให้ได้ยอดตามที่กำหนด
+ ออกบูธประชาสัมพันธ์เป็นบางครั้ง
+ ส่งรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือนให้หัวหน้าทราบ
 
วันและเวลาทำงาน :

+ วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
 
อัตราเงินเดือน :

+ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์+ ค่าคอมมิชชั่น
 
สวัสดิการ :

+ ประกันสังคม
+ ยูนิฟอร์ม
+ ค่ารักษาพยาบาลตามวงเงิน
+ ประกันอุบัติเหตุ
+ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
+ เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตรเสียชีวิต
+ เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเสียชีวิต
 
Pls send your C.V. to E-Mail:
yaowarat.r@forthtrack.co.th.
 
Or call: 0-0615-0808 Ext. 405
Contact person: MissYaowarat Ritthaprom
 
You can visit our website : www.forthtrack.co.th
 
Application Form
System Administrator ไม่จำกัดจำนวน
วันที่ : 27/10/2014
คุณสมบัติ :

+ Male/Female
+ Age between 22 – 25 years old.
+ Bachelor degree in Computer science or related fields.
+ Able to doing admin tasks for both Windows and Linux.
+ Network equipments such as switch, router, firewall etc. knowledge is a plus.
+ Good command of English
+ Fresh Graduated also welcome
 
วันและเวลาทำงาน :

+ วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์)
 
อัตราเงินเดือน :

+ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
 
สวัสดิการ :

+ ประกันสังคม
+ ยูนิฟอร์ม
+ ค่ารักษาพยาบาลตามวงเงิน
+ ประกันอุบัติเหตุ
+ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
+ โบนัสประจำปี
+ เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตรเสียชีวิต
+ เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเสียชีวิต
 
Pls send your C.V. to E-Mail:
yaowarat.r@forthtrack.co.th.
 
Or call: 0-0615-0808 Ext. 405
Contact person: MissYaowarat Ritthaprom
 
You can visit our website : www.forthtrack.co.th
 
Application Form
Project Sales Engineer ไม่จำกัดจำนวน
วันที่ : 02/10/2014
คุณสมบัติ :

+ เพศ ชาย
+ วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเลคทรอนิคส์ , ไอที, โทรคมนาคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
+ อายุ 22-30 ปี
+ มีทักษะการขายและรักงานขาย
+ 1-2 years experience
+ มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถติดตั้ง GPS Tracking ของบริษัทได้
 
ลักษณะงาน :

+ ขาย Project และทำเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง
+ ทำ Presentation ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
+ ติดต่อประสานงาน และดูแลลูกค้า ทั้งเก่า และใหม่
+ ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับรู้ความต้องการ และสามารถนำกลับมาถ่ายทอดให้ทีมงาน เพื่อกลับไปนำเสนอ Solution ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด
 
วันและเวลาทำงาน :

+ วันจันทร์ – ศุกร์ (หยุด เสาร์ อาทิตย์)
 
อัตราเงินเดือน :

+ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์+ ค่าโทรศัพท์ + ค่าพาหนะ
 
สวัสดิการ :

+ ประกันสังคม
+ ยูนิฟอร์ม
+ คอมมิชชั่น
+ ค่ารักษาพยาบาลตามวงเงิน
+ ประกันอุบัติเหตุ
+ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
+ เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตรเสียชีวิต
+ เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเสียชีวิต
 
Pls send your C.V. to E-Mail:
chaipat_s@forthtrack.co.th,
yaowarat.r@forthtrack.co.th.
 
Or call: 0-0615-0808 Ext. 405
Contact person: MissYaowarat Ritthaprom
 
You can visit our website : www.forthtrack.co.th
 
Application Form
 

Forth Google Search