1. ในการติดตั้งการตรวจสอบน้ำมัน ถูกรวมอยู่ในการติดตั้งมาตรฐานหรือไม่ ?
 
2. การติดตั้งฟังชั่น การวัดค่าน้ำมัน สามารถทำได้กับรถทุกคัน ทุกยี่ห้อ หรือไม่ เพราะเหตุใด ?
 
3. อยากทราบว่าถ้าอุปกรณ์มีปัญหา สามารถแจ้งบริษัทโดยตรงได้เลยหรือไม่ ?
 
4. ระยะเวลาในการรับประกัน อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ?
 
5. การเก็บข้อมูล(Backup Data) และดูแลข้อมูล ของลูกค้าที่ใช้ระบบติดตามยานพาหนะ ?
 
6. ทำไมต้องใช้แผนที่ที่ forth tracking พัฒนาเองความละเอียดของแผนที่เทียบเท่า google map
หรือไม่ ?
 
7. การ update application มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายอย่างไร ?
 
8. ระบบติดตามยานพาหนะจะช่วยลด cost ให้กับองค์กรได้จริงหรือ ลดได้เท่าไรอย่างไร ?
 

Forth Google Search