ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซิสเต็ม
 
GPS หรือ Global Positioning System คือ ระบบบอกพิกัดผ่านทางดาวเทียม โดยทำหน้าที่ส่งสัญญาณ ไปยังอุปกรณ์เครือข่ายที่ติดตั้ง ระบบติดตามยานพาหนะ หรือ Tracking เพื่อใช้ในการรับสัญญาณ GPS นำมาแสดงตำแหน่งได้แม่นยำ ครอบคลุม โดยทาง บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด เป็นผู้ให้บริการ...
» อ่านต่อ
 
News & Events
 
05 . 07 . 2017
 
ติดตั้งและอบรมการใช้งานโปรแกรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จ.ภูเก็ต
» อ่านต่อ

แสดงตำแหน่งยานพาหนะแบบ Real time
ตรวจสอบปริมาณน้ำมัน เส้นทางการขับ
วางแผนการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย
ควบคุมความเร็วยานพาหนะ
ตรวจเช็คการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้

Company profile 3.18 Mb.
Success story 1.43 Mb.
» อ่านต่อ