คุณสมบัติเด่น
เทคโนโลยีล้ำสมัย A-GPS (Assisted  Global  Positioning System) ที่สามารถรับส่งสัญญาณได้เร็วดีกว่า GPS แบบธรรมดา มากกว่า 5-10 เท่า ทำให้การประมวลผลหาตำแหน่งทำได้อย่างรวดเร็ว และมีความละเอียด ถูกต้องความแม่นยำสูง<
สามารถเก็บข้อมูลการวิ่งและตำแหน่งพิกัดของยานพาหนะได้ทุก ๆวินาที   และทำการส่งข้อมูลทุกๆ 15 วินาทีไปยังศูนย์รับข้อมูล เพื่อความละเอียดและความถูกต้องของข้อมูล
สามารถรับสัญญาณ GPS ได้ดี (High  Sensitivity)   แม้ในที่ที่มีสัญญาณGPS อ่อน  เช่น อาคารจอดรถ , โรงรถที่มีหลังคา เป็นต้น   ทำให้สามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่                                  
รองรับการเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์เสริม   (Sensor)   อาทิเช่น กล้องวงจรปิด   ที่ติดตั้งภายในรถทัวร์  ,  Sensor วัดอุณหภูมิสำหรับรถขนส่ง สินค้าแช่แข็ง
   
คุณสมบัติทั่วไป
ติดตามและค้นหาตำแหน่งของยานพาหนะแบบ Real Time และครอบคลุมทั่วประเทศ
สามารถวัดปริมาณน้ำมันในถังเชื้อเพลิงผ่านลูกลอยของถังน้ำมันแบบ Real time  โดยแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ 
สามารถวัดสถานะของเครื่องยนต์ได้ว่า ติดเครื่องยนต์ หรือดับเครื่องยนต์
มีระบบสำรองรองข้อมูล ซึ่งสามารถ เก็บ Record 100,000 Records โดยเฉลี่ยเก็บได้  ประมาณ 30 วัน (กรณีรถวิ่ง 12 ชม. จอด 12 ชม.)  ในกรณีขาดการติดต่อในเครือข่าย GPRS
คุณสมบัติทางเทคนิค
อุปกรณ์รับสัญญาณ (A-GPS) มีช่องรับสัญญาณ 32 ช่อง
 
- ความถี่ 1575 MHz Bandwidth มากกว่าหรือเท่ากับ+/-1.023 MHz
- ข้อมูลตำแหน่งเอาท์พุท อ้างอิงกับ WGS-84
- ข้อมูลที่ได้จาก GPS เป็นไปตามมาตรฐาน NMEA-0183
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -40 ถึง +85 องศาเซลเซียส
- ความไวในการรับสัญญาณ ( High Sensitivity )  -161 dBm
สายอากาศ (GPS) ชนิด Active Antenna
อุปกรณ์สื่อสารและสายอากาศ (GPRS) เป็นระบบการสื่อสารแบบ GSM รองรับความถี่ได้ 2 ช่วงคือ 900 ,1800
 
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ถึง 55 องศาเซลเซียส
- ระบบการสื่อสารข้อมูลต้องเป็นแบบ GPRS Class10
รองรับไฟได้ถึง  60  Voltage
 
อุปกรณ์เสริม
สามารถเชื่อมต่อ  CMOS Camera  เพื่อใช้ในการถ่ายภาพนิ่งได้ โดยขนาดภาพสูงสุด ได้ 640x480 พิกเซล
รองรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ  (Temperature Sensor) เพื่อใช้ตรวจวัดอุณหภูมิภายในรถแช่แข็ง
 
คุณสมบัติพิเศษ
FTS 5 สามารถทำการประมวลผลค่าต่างๆจากตัวอุปกรณ์ได้เอง   ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้เอง ใน Alarm Profiles  โดยข้อมูลต่างๆจะถูกโหลดไปที่ตัวอุปกรณ์  ซึ่งสามารถประมวลผลทำได้ 3 แบบ  ได้แก่
 
- การกำหนดเส้นทางเดินรถ  ผู้ใช้งานสามารถสร้างเส้นทางการเดินรถได้เอง  เพื่อการบริหารการจัดการรถในแต่ละวัน
- การกำหนดกรอบพื้นที่ (สี่เหลี่ยม)  โดยกำหนดให้วิ่งรถได้เฉพาะในพื้นที่ที่กำหนด  (ป้องกันในกรณี พนักงานขับรถนำรถไปใช้งานส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาต)
- การกำหนดการแจ้งเตือนพื้นฐาน  ได้แก่  การใช้ความเร็วเกินกำหนด , การเร่งเครื่องยนต์ (ป้องการกระชากเครื่องยนต์  ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ) และ การกำหนดช่วงเวลาการใช้งานรถ (ป้องกันการนำรถไปใช้นอกเวลางาน)       
 

Forth Google Search                

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่นี่
Brochour FTS 5.pdf