แผนที่
ความละเอียด 1 : 4,000 กรุงเทพฯ และปริมณฑล
                 1 : 20,000 สำหรับต่างจังหวัด
 
สามารถวัดระยะทางบนแผนที่ได้
สามารถค้นหาตำแหน่งสถานที่ต่างๆ บนแผนที่ได้
 
 
รายงาน
รายงานการเข้าถึงสถานที่ อาทิเช่น รายงานภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ , รายงานการเข้าถึงสถานที่ , รายงานสัดส่วนการวิ่งการหยุดรถ , สัดส่วนการใช้เครื่องยนต์ , การนับรอบจำนวนการเดินรถ และการนับรอบจำนวนการเดินรถจำแนกตามสถานที่ เป็นต้น
 
รายงานพฤติกรรมการใช้ยานพาหนะ ที่แสดงถึงรายละเอียดพฤติกรรมการขับรถต่างๆ อาทิเช่น การเข้าถึงสถานที่ จุดต้น-จุดปลาย การใช้ความเร็วเกินกำหนด , การจอดยานพาหนะติดเครื่องยนต์นานผิดปกติ ,การจอดรถนอกสถานที่ที่กำหนดและการจอดในพื้นที่ต้องห้าม เป็นต้น ซึ่งสามารถแสดงตำแหน่งบนแผนที่ได้
รายงานสถานะของน้ำมัน ที่แสดงรายละเอียดของการใช้ปริมาณน้ำมัน
รายงานภาพรวมภายใน 1 วัน                                                               
กราฟแสดงน้ำมันเปรียบเทียบระยะทางและเวลา
 

 
 
กราฟแสดงการใช้น้ำมัน
รายงานการเข้าถึงสถานที่ , รายงานสัดส่วนการวิ่งการหยุดรถ , สัดส่วนการใช้เครื่องยนต์ , การนับรอบจำนวนการเดินรถ และการนับ รอบจำนวนการเดินรถจำแนกตามสถานที่ เป็นต้น
 
สามารถตรวจสอบการใช้น้ำมัน เปรียบเทียบกับระยะทาง /เวลา
สามารถตรวจสอบว่ามีการทุจริตน้ำมัน โดยสามารถอ้างอิงถึงสถานที่ที่คาดว่ามีการทุจริตน้ำมัน
 
กราฟแสดงการเติมน้ำมัน
สามารถตรวจสอบการใช้น้ำมัน เพื่อป้องกันการแทรกบิลน้ำมัน (จับเท็จ) แม้จะเป็นการเติมน้ามันแบบใช้ Fleet Card
 
 
ความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อมูลของผู้ใช้งานจะถูกเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูล (Server) ของ Forth Tracking System โดย มีระบบความปลอดภัย (Security) รับประกันความปลอดภัยและการสูญหายข้อมูลของผู้ใช้งาน
 
Web Application
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวก ไม่ว่าท่านจะอยู๋ที่ใดก็ตาม ก็สามารถติดตามผ่าน Website ของ Forth Tracking พร้อมทั้งยังสามารถออกรายงานผ่าน web ได้อย่างรวดเร็ว
 
บริการหลังการขาย
มีการ Update แผนที่ทุกๆ 3-6 เดือน เพื่อประโยชน์ของลูกค้าจะได้ใช้แผนที่ ที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ
มีเจ้าหน้าที่ Standby เพื่อแก้ไข กรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพราะข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
มีทีมงานในการที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและซ่อมบำรุง
 

Forth Google Search