หนังสือรับรอง กรมขนส่งทางบก
FTS-5 FTS-3GS FT3G-2
 
รถขนส่งวัตถุอันตราย น้ำมัน และสารเคมี/กรมขนส่งทางบก
เพื่อการขนส่งที่ปลอดภัยและสร้างวินัยให้ผู้ขับขี่ การขนส่งน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องการความปลอดภัยสูง ใช้ความระมัดระวังอย่างมาก ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทาง
ที่จะเป็นอันตรายต่อการขนส่งและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้ประกอบการฯ จึงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การควบคุมความเร็วในการขับรถเส้นทางการเดินรถที่กำหนดให้สามารถ เดินได้ โดยเฉพาะการเบรครถกระทันหัน ที่อาจส่งผล ให้น้ำมันในถังบรรจุเกิดการจุดระเบิด ปัญหาเหล่านี้สามารถควบคุม ได้้ด้วยการนำระบบติดตามยานพาหนะมาใช้เพื่อติดตามตรวจสอบ พฤติกรรมการขับรถที่ก่อให้เกิดอันตราย, เกิดความเสียหายร้ายแรง ต่อทรัพย์สินบริษัท, สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ี้แล้วระบบ ติดตามยานพาหนะ ยังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพ ในด้านการขนส่งให้ดี และมีคุณภาพยิ่งขึ้นไป
ด้านสิ่งแวดล้อม
  ควบคุมเส้นทางการวิ่ง, จุดจอดที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถตรวจสอบดูรถว่ารถวิ่งในเส้นทางที่กำหนด ไว้หรือไม่, จอดรถในที่ห้ามจอดหรือไม่ ด้วยฟังค์ชั่นที่สามารถกำหนดเส้นทางการเดินรถซึ่งมีไว้้้เพื่อควบคุมรถวิ่ง ออกนอกเส้นทางที่วิ่ง, ที่ต้องขออนุญาตใช้เส้นทางการเดินรถ, ควบคุมพฤติกรรมการขับรถพนักงานขับรถ ที่ใช้รถผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถติดตามแบบ Real Time และครอบคลุมทั่วประเทศ
   
 
 
ด้านการบริหารเวลา / ต้นทุนค่าใช้จ่าย
  ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถที่ไม่พึงประสงค์ของพนักงาน
ขับรถได้ เช่นการลักลอบขโมยน้ำมัน, การนำรถออกนอก
เส้นทาง, การจอดรถยนต์ไว้เป็นเวลานานๆ  เวลาการเข้าถึงจุดหมายปลายทาง ด้วยคุณสมบัติของระบบติดตามยานพาหนะ ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงสถานะเครื่องยนต์ และน้ำมันในถังเชื้อเพลิงแบบ Real Time และรายงานที่แสดงถึงอัตราการใช้น้ำมันที่สัมพันธ์กับระยะทาง
ด้านการบริหารจัดการระบบขนส่ง
  วางแผนการขนส่งให้เป็นระบบ โดยโปรแกรมจะสามารถกำหนดเส้นทางการเดินรถ, การจัดกลุ่มรถ, คำนวณระยะทาง, เวลาการเข้าถึงจุดหมายปลายทาง
   
ด้านอุบัติเหตุ
  ควบคุมอัตราความเร็วในการขับรถ, การเบรครถกะทันหันอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ
นอกจากนี้ระบบจะมีฟังค์ชั่นการตั้งเตือน (Alarm) ในกรณีรถเข้า / ออกจากพื้นที่ที่กำหนด, กรณีรถออกนอกเส้นทาง, กรณีขับรถเร็วเกินกว่าความเร็วที่กำหนดเอาไว้, กรณีรถใกล้ถึงที่หมาย (สถานีขนส่งปลายทาง) โดยระบบจะแจ้งเป็นเสียงเตือนภายใน รถรวมทั้งกรณีพนักงานขับรถแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยการกดปุ่มฉุกเฉินที่ ทำการติดตั้งไว้ภายในรถ
 
» รถขนส่งวัตถุอันตราย น้ำมัน และสารเคมี/กรมขนส่งทางบก
 
» รถโรงเรียน/รับส่งพนักงาน
 
» รถทัวร์/ท่องเที่ยว/รถโดย
สารประจำทาง
 
» รถบรรทุกดิน/แบ็คโฮ
 
» รถพยาบาล/รถฉุกเฉิน
 
 

Forth Google Search